Sunday, 23 September 2012

அசத்தலான வடிவில் USB கள்-02

மேலும் சில அசத்தலான USB க்கள்.பேஸ்புக்கில் இவையும் ஹீரோக்களாகசுற்றிவருகின்றன.இதில் 2 ஆவதாக இருக்கும் கமராபோன்றUSB தான் பேஸ்புக் ஹீரோ அதிகளவில் வரவேற்புப்பெற்றுள்ளது. முன்னைய பதிவு இங்கே கிளிக்.

penguin usb drive 55 Creative Examples of USB Designs
canon 5d usb 55 Creative Examples of USB Designs
GBA cartridge usb drive 55 Creative Examples of USB Designs
sperm drive 55 Creative Examples of USB Designs
The Brass Cross USB 55 Creative Examples of USB Designs
akai usb 55 Creative Examples of USB Designs
flash drive 55 Creative Examples of USB Designs
Memory Pill USB drive 55 Creative Examples of USB Designs
ultrasecure usb drive 55 Creative Examples of USB Designs
Green House Cork USB 55 Creative Examples of USB Designs
American Crew Shampoo USB 55 Creative Examples of USB Designs
Football usb 55 Creative Examples of USB Designs
bagel usb 55 Creative Examples of USB Designs
usb prank 55 Creative Examples of USB Designs
japanese bento box usb 55 Creative Examples of USB Designs
beerdrive 55 Creative Examples of USB Designs
MasterChiefDriveSingle 55 Creative Examples of USB Designs
chapstick usb 55 Creative Examples of USB Designs


No comments:

Post a Comment